Wat is een ZZP-platform?

‘Uitzendbranche: zzp-economie ondermijnt sociale zekerheden’

zo kopte het FD donderdag 18 oktober.
 In het artikel maakt uitzender Randstad zich zorgen om de opkomst van ZZP-platforms en de afkalving van de sociale zekerheden van de verzorgingsstaat. ‘De overheid moet ingrijpen en regulering optuigen’, zo stelt arbeidsrechtenadvocaat Zwemmer van Stibbe.

In deze blogpost lees je waarom het FD, Randstad én Stibbe verkeerd zitten in hun idee wat een ZZP-platform eigenlijk is.

‘de sociale zekerheid van honderdduizenden uitzendkrachten en andere flexwerkers loopt gevaar door de opkomst van zzp-platforms zoals Deliveroo, Uber en Temper. Die dragen geen sociale premies af en kunnen zo lage uurtarieven betalen

Reden voor ConTendR om een blog te wijden aan wat een ZZP-platform nu wel en niet is. En waarom platforms niets te maken hebben met de afkalving van sociale zekerheid.

Een reactie op dit artikel verscheen al eens op Frankwatching 

Wat is een online platform?

Een online platform is in beginsel een online omgeving waar vraag en aanbod elkaar vinden. Dat is heel uiteenlopend. Zo kennen we allemaal de succesvoorbeelden Ebay (goederen), maar ook datingsites (relaties) en sites als Funda (huizen en vastgoed). Booking.com (hotels en vliegtickets), Airbnb (slaapplekken van particulieren), Thuisbezorgd (eten bezorgen), Uber (personenvervoer), maar ook Temper (inhuur van horecapersoneel). We kennen ze en we gebruiken ze massaal want ze brengen snel en eenvoudig de juiste mensen bij elkaar.

Een ZZP-platform is een online omgeving waar mensen een zelfstandig ondernemer vinden om werkzaamheden te laten verrichten die zij niet zelf kunnen of willen doen. Het helpt de ZZP-er op een makkelijke manier aan een opdracht die past binnen zijn of haar expertise. Of je nu stukadoor, tekstschrijver of zelfstandig kok bent.

Een online platform is niet zoveel meer dan een mechanisme
om vraag en aanbod zo snel en goed mogelijk
met elkaar in contact te laten komen.

Wat is een ZZP-platform wél:

Wat is een ZZP-platform niet:

En daar gaat het nog wel eens mis...

Een ZZP-er is geen werknemer en niet in dienst van het platform. Een ZZP-er is een ondernemer en deze kán zichzelf verzekeren voor onder andere arbeidsongeschiktheid het verlies van inkomen pensioenen en aansprakelijkheid. Doordat er in Nederland geen verplichte verzekeringen zijn voor ondernemers is deze vrij in de keuze of deze risico’s wel of niet afgedekt zijn. Een online platform verandert daar helemaal niets aan. 

De opdrachtgever vindt de ZZP-er door het platform te gebruiken en huurt deze in. Afspraken over de betaling voor de diensten van de ZZP-er maken partijen onderling. Het platform heeft hier geen rol in. Wel kan een platform een factoring-service of een escrow-regeling aanbieden. Wat niet veel meer is dan financiële dienstverlening voor de snellere betaling van facturen. De ZZP-er kan zelf bepalen al dan niet van deze service gebruik te maken. Eveneens wat deze daarna met die omzet doet. Van die omzet kunnen zij bedrijfskosten betalen. De eerder genoemde verzekeringen zijn dergelijke bedrijfskosten.  

Essentieel is dat de ZZP-er al ondernemer was toen deze van de platformdienst gebruik ging maken.​ ​

Contentcreatie blog

Platformen zijn geen werkgevers en bepalen ook geen tarieven voor opdrachtgevers.

Het is grote flauwekul dat online platforms verweten wordt dat zij geen sociale premies afdragen en nota bene daardoor lagere tarieven kunnen hanteren dan uitzendbureaus. Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk hoe zij aan het juiste personeel komen. Dat ging in het verleden onder andere via een uitzendbureau. Door de platformeconomie kunnen zij nu ook kiezen om een ZZP-er in te huren. 

investeringin content

Een juiste tariefstelling is belangrijk.

Opdrachtgevers bepalen zelf wie zij inhuren, de ZZP-er bepaalt daarbij het tarief van de vergoeding waarvoor deze wil werken. Dat de ene ZZP-er wel verzekerd is en de andere niet, heeft grote gevolgen voor die benodigde vergoeding. Door gebrek aan regelgeving op dit vlak kan het bestaan dat ZZP-ers voor tarieven van €15 per uur werken.

Vraag jezelf als opdrachtgever eens af wat je doet als je een ZZP-er inhuurt voor een dergelijk tarief. Iedereen kan bedenken dat je daar als ondernemer geen verzekering voor kunt afsluiten, laat staan een normaal loon aan jezelf kunt uitkeren. Een opdrachtgever die toch in zee gaat met een ondernemer die dergelijke tarieven rekent moet dat realiseren. Huur je hem of haar toch in, dan draag je in een zekere zin bij aan de ondermijning van de verzorgingsstaat. Een ZZP-er die zich laat inhuren voor een dergelijk tarief evenzeer.

ConTendR richt zich op professionele contentmakers, vakspecialisten die waardevolle content maken en ook als zodanig beloond willen worden. Anderzijds verwachten wij ook dat opdrachtgevers dit platform gebruiken als zij serieus werk willen maken van hun contentmarketingstrategie. Zij beseffen dat voor het succes daarvan, goede en waardevolle content essentieel is.